polski english german slovensky czech hungarian lithuanian latvian swedish russian

Hlinikowé systémy pre stavebnictvo

aliplast - hlinikowé systémy pre stavebnictvo

systémy zimných záhrad

| zimné záhrady | systémy zimných záhrad

Zastrešenia zo skupiny systémov Aliplast zabezpečujú vyžadovanú tepelnú izoláciu vďaka použitiu konštrukčného tepelného prekladu. Aplikujú sa v stredných krokvách, taktiež príslušných krajných, ktoré umožňujú plynulé spájanie zo zvislými stenami zimných záhrad. Ohybné spájanie v okape a hrebeni dovoľuje regulovanie uhla sklonu strechy v hranici 5◦- 45◦ . Dané vzdialenosti nosných elementov sú orientačné, závisia od rozmiestnenia krokvy a taktiež zaťaženia vetra a snehu. Existuje možnosť zosilnenia krokvy a okapu, kde sa do profilu vsunie spevňujúci hliníkový alebo oceľový profil. Je tu veľmi efektívny systém odtoku dažďovej vody zo strechy. Systém zastrešenia je prispôsobený polykarbonátovej a sklenenej výplni. V systéme zastrešení je minimálne využitie plechových krytov. Je možné využitie rovných, zaokrúhlených a dekoračných krycích líšt.

        

Príklady tvarov zimných záhrad
EdwardianGregorian   Kiosk
Victorian          Lean-to


Systémy zimných záhrad:  ALIVER 100 ,ALIVER 400ALIVER 600ALIVER 1000ALIVER 2000+ALIVER 5000+ALIVER 6000, , VICTORIAN PLUS.

 

© aliplast 2007 Design by CI