polski english german slovensky czech hungarian lithuanian latvian swedish russian

Hlinikowé systémy pre stavebnictvo

aliplast - hlinikowé systémy pre stavebnictvo

SP-SU, IP-SU Skryté krídlo

| novinky | SP-SU, IP-SU Skryté krídlo

Systémy SP-SU (Superial Skryté krídlo) IP-SU (Imperial Skryté krídlo) sú súčasťou okenných a dverových systémov, Imperial a Superial. Okná tohto systému majú neviditeľné krídla na vonkajšej strane. Špeciálne konštruovaný tvar rámu prekrýva celú plochu krídlového profilu.
Systém skrytého krídla je u dizajnérov preferované riešenie. Vďaka tomuto návrhu sa zjednocuje vertikálne a horizontálne delenie. Systém zároveň prihliada na špecifické potreby užívateľov z hľadiska estetiky ,funkčnosti, trvanlivosti a tiež použitia nákladovo efektívneho riešenia.

 

© aliplast 2007 Design by CI