polski english german slovensky czech hungarian lithuanian latvian swedish russian

Hlinikowé systémy pre stavebnictvo

aliplast - hlinikowé systémy pre stavebnictvo

kalkulačno – projekčné programy

| rozvoj | kalkulačno – projekčné programy

COVER 3D
Program umožňuje prácu v troch rozmeroch (3D). Je veľmi pomocný pri projektovaní zimných záhrad. Obsahuje individuálne možnosti uľahčujúce prácu s architektmi a klientmi. Umožňuje vizualizáciu projektov a vkomponovanie ich do fotografie. Generuje výrobné listy priestorových konštrukcií, tiež aj rozmery výplní, čo je unikátom vo svojom obore. Umožňuje ich trojrozmerné predstavenie, vizualizáciu a rendering.

 

ALI-CAD
Program slúži na vyhotovenie obchodnej cenovej ponuky pre klienta, generuje výrobné listy, listy rezov profilov, tvar, rozmer, typ výplne a objednávku materiálu. Možnosť generovania skíc, rezov a rôzneho typu pohľadov konštrukcií. Program je neustále vyvíjaný a dopĺňaný o nové technické detaily objavujúce sa v spoločnosti Aliplast.

    

CHACAL XXI
Program obsahuje všetky systémy spoločnosti Aliplast. Je určený na projektovanie hliníkových konštrukcií v systémoch Aliplast. Generuje rôzne typy ponúk pre klienta, výrobné listy, optimalizuje rezy, tvorí objednávky materiálu. Ponúka možnosť generovania rezov a pohľadov do súborov typu dxf.

     
ALIXEL
Darčekový program uľahčujúci projektovanie zastrešenia zimných záhrad. Pracuje na báze programu Microsoft Excel. Umožňuje automatické ocenenie ponuky jednoduchých zastrešení v systémoch ALIVER a VICTORIAN, taktiež generuje listy rezov profilov a doplňuje si dôležité príslušenstvo. Okrem toho umožňuje manuálne ocenenie ľubovoľnej hliníkovej konštrukcie v systémoch Aliplast.

   

       

 

© aliplast 2007 Design by CI